Hverdagen
med Downs syndrom
Sammenbragte familier
"Det er nemmere for mig at sige tingene kontant"
Mød to sammenbragte familier:

Dennis og Torben lever begge i en familie med et
handicappet barn uden at være biologisk far til barnet.

Familierne fortæller om hverdagen, der byder på særlige udfordringer,
men også om de mange positive oplevelser, der kan følge med,
når en ny person kommer ind i en familie med et handicappet barn.